THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN NĂM KHÓA I – 2019 CỦA GIÁO XỨ HÀM LONG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ
DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN NĂM KHÓA I – 2019 CỦA GIÁO XỨ HÀM LONG

Ban Giáo lý giáo xứ Hàm Long xin thông báo:

Lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân khóa I năm 2019 sẽ khai giảng vào hồi 17 giờ, Thánh Lễ Chúa nhật, ngày 14 tháng 4 năm 2019 tại giáo xứ Hàm Long (xin có mặt trước Thánh Lễ 30 phút) ; và bắt đầu học hồi 19g45, thứ Hai, ngày 15-4-2019.

Những bạn thanh niên muốn đăng ký theo học, xin đến nhận mẫu đơn tại Văn phòng giáo xứ Hàm Long từ ngày 20 tháng 3 năm 2019.

Xin nộp đơn tại Văn phòng giáo xứ Hàm Long.
Ngày cuối cùng nộp đơn là 12 tháng 4 năm 2019.

Thời gian học: 6 tháng.
Các tối thứ Hai và Ba, từ 19h45.

BAN GIÁO LÝ XỨ HÀM LONG