Để thuận tiện hơn cho quý khách trong việc liên hệ. Xin chủ động liên hệ theo các thông tin dưới đây:

NHÀ THỜ THÁNH ANTÔN PADUA GIÁO XỨ HÀM LONG

Địa chỉ: Số 21, phố Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Website: https://giaoxuthanhantonhamlong.org
Facebook: http://facebook.com/giaoxuhamlong.hn
Email biên tập: 

CHA XỨ GIUSE VŨ QUANG HỌC
Email: jvqhoc@gmail.com

BAN QUẢN TRỊ WEBSITE GIÁO XỨ
Email: gxhamlong@gmail.com