Giáng sinh trên giáo xứ Hàm Long 2018

Emmanuel Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến. Ngài mang theo giao ước mới và vĩnh cữu. Ngài đến để kiện toàn lề luật và ban ơn Cứu Độ cứu rỗi con người khỏi màn đêm tội lỗi. Xin Chúa Giáng Sinh ban ơn phúc lành bình an cho mỗi giáo hữu trong giáo xứ chúng ta cách riêng và cho mọi người trong hội thánh hoàn vũ. Amen.


Chương trình văn nghệ chào đón Chúa Giáng Sinh 2018 tại giáo xứ Hàm Long, rất vui vẻ, ấm áp và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.


 

Link đầy đủ xin xem tại đây