GIỜ LỄ TẠI GIÁO XỨ

Thứ hai: 6h00 (Tối không có lễ)
Thứ ba: 6h00 và 19h00

Thứ tư: 6h00 và 19h00
Thứ năm: 6h00 và 18h30
(Lễ Thiếu Nhi, sau lễ Chầu Mình Thánh)
Thứ sáu: 6h00 và 19h00
(Thứ sáu đầu tháng có lễ 15h30, tối Chầu Mình Thánh)
Thứ bảy: 6h00 và 19h00
(lễ Chúa Nhật)
Chúa Nhật: 6h30, 8h30
(Thiếu nhi), 17h, 19h

Ý cầu nguyện tháng 10/2018

Ý truyền giáo: Cầu cho việc truyền giáo của các tu sĩ nam nữ: Cầu cho việc truyền giáo của các tu sĩ nam nữ. Xin Chúa khơi dạy lòng nhiệt thành truyền giáo nơi các tu sĩ khi họ hiện diện giữa những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp kém trong xã hội. THÁNG MÂN CÔI

RADIO TGP HÀ NỘI

Theo dõi trên Facebook

Bản đồ đường đi đến Giáo xứ